Skip to content

Üritused

loovteraapiline vaimse tervise toetamine üritused

Iganädalaselt toimuvad sensoorsed mänguhommikud beebidele ja väikelastele vanuses kuus kuud kuni kolm aastat. Jooksvalt toimuvad erinevad üritused peredele (isadepäev, jõulud, emadepäev, kevadpühad jne). Koolivaheaegadel leiavad aset linnalaagrid ja töötoad 4–12aastastele lastele. Igal kuul korraldame vähemalt ühe loengu lapsevanematele/hooldajatele ning ühe koolituse spetsialistidele või teemast huvitujale.

 

sensoorsed mänguhommikud

Laps saab endale mugavas tempos toimetada, valida endale meelepärased vahendid tegutsemiseks ja vabaks mänguks. See toetab tema loovust ja sensomotoorset arengut. Igal mänguhommikul on teemaks üks kuivaine (nt kaer, manna jm), millega saab meie ruumides vabalt toimetada. Tegu on avatud stuudio formaadis üritusega beebidele ja väikelastele vanuses kuus kuud kuni kolm aastat, mis toimub kella kümnest hommikul kuni kella üheni päeval ning millega võib liituda ja kust lahkuda igal ajal.
Miks käia meie kuivainega sisustatud mänguhommikutel? Eakohased sensoorsed mängud toetavad uute sünapside ehk närviühenduste teket ajus. See omakorda toetab lapse kognitiivsest võimekust, kõne arengut ja motoorseid oskusi.tutvu üritustega

loovtk_manguhommikud

loovad linnalaagrid erinevas
vanuses lastele (6–12a)

Sisutame päeva erinevate loovtegevustega, mis edendavad ülaltoodud eesmärkide saavutamist ja lähtuvad laste arenguetappidest. 4-6aastaste laste puhul on oluline toetada emotsionaalset arengut ja planeerimist. 6–10aastaste arengus saab oluliseks reeglite õppimine ja nende toimimise jälgimine (sh täiskasvanute pealt) ning erinevates tegevustes meisterlikkuse saavutamine (soov endale huvipakkuvaid tegevusi ise otsast lõpuni teha), samuti muutuvad aina tähtsamaks sotsiaalsed suhted eakaaslastega.

Sellest tulenevalt toetame laste loovust erinevate tegevustega mille käigus saavad lapsed ise valida endale materjalid ja planeerida oma tegevuse etteantud ajavahemikku . Paaris- ja grupitööna saavad lapsed teha loovtöid ühiselt, mis võimaldab samuti õppida planeerima ja üksteisega arvestama. Planeerimisoskust parandab ka meisterdamine kui etapiviisiline tegevus. Loovtööde suulise jagamise käigus toetame laste sotsiaalseid oskusi ja enesekindlust. Kujundamine abistava õhkkonna, kus on selged piirid (arvestame kõigi turvalisusega), mille raames loovalt tegutseda.

Laagrite toimumise ajad tuuakse välja kalendris.

loov linnalaager on 3–5 päeva

Loov linnalaager on 3–5 päeva kestev laager, kus keskendutakse laste loovuse ja heaolu toetamisele. Programm koosneb erinevatest individuaalsetest, paari- ja grupitöödest. Vastavalt laste vanusele on tegevuste eesmärgiks:

 • loova eneseväljenduse toetamine
 • pingete maandamine
 • emotsioonide õpe ja väljendamine (eneseregulatsiooni protsessi toetamine)
 • koostööoskuste arendamine läbi grupitööde
 • enesehinnangu parandamine
võta ühendust

tellitavad üritused

Laik3-17

töötuba perele


Loovad töötoad peredele või seltskondadele on võimalus veeta aega tehes koos erinevaid tegevusi, mis ühendavad teid oma loomingulisuses. Meil on valikus teemad, mille vahel saab klient ise valida või kombineerida.

 • maalimine
 • perepildi töötuba
 • savist väeloomad
 • ühised joonistused
Loovteraapilised töötoad peredele ja seltskondadele on eesmärgiga toetada omavahelisi suhteid, leida ressursse ja anda võimalus loovateks eneseväljendusteks.

Loovate töötubade hind algab 75€/h. Personaalse pakkumise jaoks võta meiega ühendust. Loovale töötoale saab tellida lisaks ka pildistamise.

Laik3-18

loov sünnipäev


Pakume erinevas vanuses lastele loovaid sünnipäevasid, kus on rõhk laste sensomotoorse arengu ja loovuse toetamine. Meie tegevused lähtuvad laste vanusest, et need oleksid eakohased ja ei stimuleeriks neid üle.

Loovad sünnipäevad on eriti sobilikud 0–3a beebidele ja väikelastele, kuid pakume loovaid sünnipäevasid kõigile vanuserühmadele, sest loovus on oluline igas elukaares.

Kõige populaarsemad sünnipäevade teemad:

 • kuivaine piknik (6k–3a)
 • värvide möll
 • liikumine, motoorika, sensoorika
 • sünnipäeva teemalised meisterdused
Sünnipäeva saab pidada meie ruumides või tellida endale meelepärasesse asukohta. Hinnad algavad 150€. Personaalse pakkumise jaoks võta meiega ühendust. Loovale töötoale saab tellida lisaks ka pildistamise.

Laik2-11

loov pildistamine


Soovid teistsuguseid pilte enda lapsest või perepilte? Loov pildistamine on hea võimalus saada jäädvustused, mis on täis mängu ja loovust. Pildistamised toimuvad meie ruumides, kus pakume erinevaid tegevusi, mille käigus pildistame. ​

Valida saab:

 • sensoorne piknik kuivainetega
 • värvide möll
 • erinevad sensoorsed valgustid
 • kombinatsioon kõigest
Hinnad algavad 45€/30min. Personaalse pakkumise jaoks võta meiega ühendust.

Laik2-8

üritused beebigruppidele


Pakume sensoorseid piknike (kuni 30 in) ja teisi loovaid töötubasid beebigruppide kokkusaamisteks. Tule pea enda kokkutulek meie ruumides või kutsu meid enda juurde!

Beebigrupi ürituste hinnapakkumiseks võta meiega ühendust. Mida suuremad grupid, seda soodsamalt saame hinna teha.

Loovteraapia on hea meetod ka uue rolliga kohanemiseks. Kujutlusvõime ja kunstimaterjalid aitavad meid visualiseerida ootusi, eesmärke, märgata toimivaid ja mittetoimivaid käitumis- ja mõtlemismustreid. Suure osa meie tööst moodustab ettevalmistus sünnituseks ja emaduseks. Loovteraapia pakub lõdvestustehnikaid, tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid, turvatunne loomise võimalusi. Oluline on tegeleda ressursside teemaga enne sünnitust, sest sünnitusjärgselt võivad need olla väga piiratud.

Kõiki meie üritusi viivad läbi loovterapeudid!

Loovteraapia individuaalteenused
 • vanem-laps
 • lapsed
 • noorukid
 • täiskasvanud
 • rasedad

Muud individuaalteenused:
 • massaaž (beebidele, rasedatele, täiskasvanutele)
 • raseduskriisi nõustamine
 • vanemlusnõustamine