Skip to content

Sünnipäevad ja üritused

hetkel ei paku!

sünnipäevad ja tellitavad üritused

Meil on suur rõõm pakkuda teile erilist ja unustamatut kogemust teie lapse sünnipäeva tähistamiseks. Me teame, et iga lapse naeratus on hindamatu ja iga sünnipäev on üks särav täht nende lapsepõlve taevavõlvil. Meie südame soov on luua need tähetuled nii eredaks kui võimalik!

beebide ja väikelaste paketid

Imelised esimesed aastad! Kui beebide silmad säravad esimeste avastuste üle ja väikelaste jalakesed teevad oma esimesi samme, on iga hetk kui väike ime. Meie sünnipäeva paketid on disainitud just nimelt nende väikeste avastajate jaoks, pakkudes neile rõõmu, mängu ja arengut toetavaid tegevusi. Beebi- ja väikelaste sünnipäevapaketid on mõeldud pakkuma hellust, soojust ja armastust, mis on nii oluline nende õrna vanuse jaoks.

loovad linnalaagrid erinevas
vanuses lastele (6–12a)

Sisutame päeva erinevate loovtegevustega, mis edendavad ülaltoodud eesmärkide saavutamist ja lähtuvad laste arenguetappidest. 4-6aastaste laste puhul on oluline toetada emotsionaalset arengut ja planeerimist. 6–10aastaste arengus saab oluliseks reeglite õppimine ja nende toimimise jälgimine (sh täiskasvanute pealt) ning erinevates tegevustes meisterlikkuse saavutamine (soov endale huvipakkuvaid tegevusi ise otsast lõpuni teha), samuti muutuvad aina tähtsamaks sotsiaalsed suhted eakaaslastega.

Sellest tulenevalt toetame laste loovust erinevate tegevustega mille käigus saavad lapsed ise valida endale materjalid ja planeerida oma tegevuse etteantud ajavahemikku . Paaris- ja grupitööna saavad lapsed teha loovtöid ühiselt, mis võimaldab samuti õppida planeerima ja üksteisega arvestama. Planeerimisoskust parandab ka meisterdamine kui etapiviisiline tegevus. Loovtööde suulise jagamise käigus toetame laste sotsiaalseid oskusi ja enesekindlust. Kujundamine abistava õhkkonna, kus on selged piirid (arvestame kõigi turvalisusega), mille raames loovalt tegutseda.

Laagrite toimumise ajad tuuakse välja kalendris.

loov linnalaager on 3–5 päeva

Loov linnalaager on 3–5 päeva kestev laager, kus keskendutakse laste loovuse ja heaolu toetamisele. Programm koosneb erinevatest individuaalsetest, paari- ja grupitöödest. Vastavalt laste vanusele on tegevuste eesmärgiks:

  • loova eneseväljenduse toetamine
  • pingete maandamine
  • emotsioonide õpe ja väljendamine (eneseregulatsiooni protsessi toetamine)
  • koostööoskuste arendamine läbi grupitööde
  • enesehinnangu parandamine
võta ühendust