Skip to content

LOOV teraapiakeskus

LOOV teraapiakeskuse rajajad Alissa ja Maria on mõlemad loovterapeudid, kes kohtusid 2018. aastal ühel erialasel koolitusel. Maria pidas tol ajal Tallinnas Mumm Perekeskust, kuhu ta kutsus Alissa loovteraapilisi grupitunde läbi viima. Kui Maria jäi lapsehoolduspuhkusele, jätkas Alissa Mummu tegevusega ja 2021. aastal alustati uue keskuse idee elluviimisega.

loovtk_avaleht_7

Alissa Kiinvald

Alissa Kiinvald lõpetas 2021. aastal Tallinna Ülikooli magistrantuuris loovteraapiate eriala visuaalkunsti suunal. Alissa on end täiendanud erinevatel vaimse tervise ja laste alastel koolitustel.

Ta töötab laste ja noorukitega, lähtudes laste arengupsühholoogiast ning rakendades vastavalt teraapia eesmärkidele kunstiteraapia meetodeid ja tehnikaid, samuti lahenduskeskse lühiteraapia ja enesekaastunde põhimõtteid. Teraapias on keskseks erinevate tehnikate kaudu ressursside leidmine ja laste puhul igakülgse arengu toetamine. Oma töös noortega integreerib ta digitaalseid meetodeid ja võtteid.

Hetkel töötab Alissa Tallinna lastekodu rehabilitatsiooni meeskkonnas, teeb koostööd Lastekaitsega ning võtab vastu erakliente. 

 

 

HARIDUS
2017–2021 Tallinna Ülikool, loodus- ja terviseteaduste instituut, kunstiteraapia (MA)
2013–2016 Eesti Kunstiakadeemia, vabade kunstide teaduskond, fotograafia (BA)

TÄIENDUSHARIDUS JA KOOLITUSED

2022  The British Association of Art Therapists, Dyadic Parent-Child Art Psychotherapy Training Level 1 , juhendajad Amanda Cyriax & Lizzie Taylor Buck, (12h)
2022  MTÜ Igale Lapsele Pere, “Sissejuhatus BUSS mudelisse (Building Underdeveloped Sensorimotor Systems), koolitaja Sarah Lloyd (4ak/h)
2021  Tartu Ülikool, psühholoogia magistriõppe eeldusainete programm, erinevad õppejõud, (pooleli)
2021   Adamson koolitus „Lapse arengulugu ja depressioon“, koolitaja Reigo Reppo, (5h)
2021   Tartu Ülikool, „Sensoa Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine“, koolitajad Keete Janter, Kai Part, Õnne Liv Valberg (20h)
2021   International Trauma Training (ITTI), Child & Adolescent Trauma Professional, (13h)
2021   International Trauma Training (ITTI), Attachment and Trauma, (13h)
2020  MTÜ Igale Lapsele Pere, “Traumapädeva hoolduse koolitus (Trauma Competent Care – TCC)”, koolitajad Jane Snaith, Kodi Stephens, Jovina Anikinaite, (18h)
2020  Sofia SM, “Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus: lahenduskeskne lähenemisviis ja nõustamistehnikad”, koolitaja Mari Saari, (52h)
2019–2020 Eesti Kunstiakadeemia, “Keraamika algõpe”, erinevad juhendajad (200h)
2019–2020 Zero to Three, ZERO TO THREE Critical Competencies for Infant–Toddler Educators™, e-kursus (100h)
2018  Tallinna Ülikool, “Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega”, koolitaja Mai Sein-Garcia, (9h)
2017  Põlistarkuste ja rahvaravi kool, “Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia põhimõtteid kasutades”, koolitaja Helen Tartes- Babkina, (16h)
2017  Vaikuseminutid, 8-nädalane teadveloleku kursus, koolitaja Helena Väljaste, (16h)
2016–2017 Tallinna Ülikool, „Visuaalkunstiteraapia alused“, erinevad õppejõud, (22 EAP)

TÖÖKOGEMUS

2021– Adeli Eesti OÜ, loovterapeut
2021– LOOV teraapiakeskus, tegevjuht, koolitaja, loovterapeut.
2020– Tallinna 32. Keskkool, kunstiteraapilise valikaine õpetaja
2019–2021 Mumm Perekeskus, tegevjuht, beebide ja väikelaste loovteraapiliste grupitundide ja mänguhommikute läbiviija, koolitaja.
2020 Tallinna Kunstigümnaasium, kunstiteraapilise valikaine õpetaja
2017–2018 Benita Kodu, spetsialist
2017–2018 Tallinna Hoolekande Keskus, abiline
2014–2017 Artwork Design Group OÜ, fotograaf

KUULUMINE ÜHINGUTESSE
2019– Eesti Loovteraapiate Ühingu liige
2017– Eesti Kunstnike Liidu liige

 

Maria Kalasnikova

Maria Kalasnikova on omandanud psühholoogia bakalaureusekraadi ja kunstiteraapia magistrikraadi. Ta on läbinud pereteraapia algõppe, raseduskriisinõustajate väljaõppe ning täiendanud end erinevatel vaimse tervise ja loovteraapia koolitustel.

Maria töötab täiskasvanutega, parandades inimeste igapäevaelu toimetulekut ja elukvaliteeti. Lisaks sellele töötab ta raseduskriisi nõustajana peredega, kes planeerivad lapse saamist, on lapseootel või kus on väikelaps, keskendudes vanemate heaolule ja andes nõu ka laste arengu küsimustes.

Maria Kalasnikova
HARIDUS

2016 Tallinna Ülikool – Kunstiteraapiad MSc

2011 Tallinna Ülikool – Psühholoogia BSc

 

TÄIENDUSHARIDUS JA KOOLITUSED

2018 – 2021 Raseduskriisi nõustamise täiendkoolitus 3 a. 90 EAP

2021 Maskide valmistamine ja kunstiteraapiline rakendamine eneseavastamiseks 104 t.

2020 Kollaažitehnikad ja muudetud raamatud kunstiteraapias 52 t.

2019 Dancing For Birth ™ treenerite väljaõppe (NL) 14 t.

2019 Kineetiline liiv lapse mõistmise vahendina 4t.

2019 Plassoteraapia psühholoogilisel nõustamisel, plassoteraapia traumaolukordade järel 20 t

2018 Praktiline Perinataalne Psühholoogia 72 t.

2018 Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega 8t.

2018 Tunnetekeskne teraapia 5 t.

2017 Narratiivne graafika 1. Raamatuillustratsioon 40 t.

2017 Pereteraapia algkursus100 t.

2017 Circle of Security ™ koolitajate väljaõppe (UK)

2014 “Lost in Thessaloniki” Fanzine workshop (GR) 2 päeva

2013 Kunstipõhine diaaditöö 40 t.

2011 Perevägivald 16t.

2006 – 2009 Graafiline disain 3 a.

 

TÖÖKOGEMUS

2017 – Marienthali Kliinik, loovterapeut

2015–2021 Mumm Perekeskus, loovterapeut, koolitaja, vanemate nõustaja, raseduskriisi nõustaja

2016 – 2018 Kogu OÜ; Meelevald OÜ, visuaalkunstiteraapia teenuse osutamine Eesti Töötukassa klientide gruppidele. 

2016 – 2017 Adeli Rehabilitatsioonikeskus, loovterapeut rehabilitatsiooni meeskonnas

2013 – 2014 Laste ja Perede nõuandekeskus, kunstiterapeut; Kunstipõhise diaaditöö teenuse osutaja

2013 – 2014 Ida-Tallinna Keskhaigla (Perekool), rasedusaegse psühholoogia koolitaja/kunstiterapeut

2012 – 2014 Ida-Tallinna Keskhaigla (sünnituseelne osakond). Praktika. Rasedate kunstiteraapia

2012 Sotsiaalse Adaptatsiooni Keskus, grupijuht/psühholoog töötute gruppiga