Skip to content

teraapiad ja nõustamine

pakume erinevaid individuaalseid ja perepõhiseid lähenemisi. Tutvu meie spetsialistidega, vali endale sobiv ja võta meiega ühendust aja broneerimiseks!

Maria Šulman

Psühholoog, loovterapeut, pereterapeut

4L6A0672

Maria võtab vastu noorukeid, täiskasvanuid, peresid (sh vanem-laps diaad) ning paare. 

Eesmärgiks on koostöös kliendiga tema igapäevaelu toimetuleku ja elukvaliteeti tõstmine. Lisaks sellele töötab ta raseduskriisi nõustajana peredega, kes planeerivad lapse saamist, on lapseootel või kus on väikelaps, keskendudes vanemate heaolule ja andes nõu ka laste arengu küsimustes.

2016 Tallinna Ülikool – Kunstiteraapiad MSc

2011 Tallinna Ülikool – Psühholoogia BSc

 

TÄIENDÕPE

Psühhoteraapia:

2021 – … Süsteemse pereteraapia põhiväljaõppe

2021 Kognitiiv-käitumisteraapia algkursus 64 t.

2018 Tunnetekeskne teraapia 5 t.

2017 Pereteraapia algkursus100 t.

2011 Perevägivald 16t.

Perinataalne vaimne tervis:

2018 – 2021 Raseduskriisi nõustamise täiendkoolitus 3 a. 90 EAP

2019 Dancing For Birth ™ treenerite väljaõppe (NL) 14 t.

2018 Praktiline Perinataalne Psühholoogia 72 t.

2017 Circle of Security ™ koolitajate väljaõppe (UK)

2018 Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega 8t.

Kunstiteraapia:

2021 Maskide valmistamine ja kunstiteraapiline rakendamine eneseavastamiseks 104 t.

2020 Kollaažitehnikad ja muudetud raamatud kunstiteraapias 52 t.

2019 Plassoteraapia psühholoogilisel nõustamisel, plassoteraapia traumaolukordade järel 20 t

2013 Kunstipõhine diaaditöö 40 t.

2017 Narratiivne graafika. Raamatuillustratsioon 40 t.

2014 “Lost in Thessaloniki” Fanzine workshop (GR) 2 päeva

2006 – 2009 Graafiline disain 3 a.

Ethel Reesaar

eripedagoog-nõustaja

DSC02071

Eripedagoog-nõustajal Ethelil on üle 5a kogemust rehabilitatsioonis ja eraklientidega töötamisel ning ta on ennast erialaselt täiendanud autistidega töös.

Eripedagoogi juurde võib pöörduda:

 • arengu hindamiseks, sh koolivalmiduse hindamiseks
 • kõne probleemidega
 • toetamaks eakohaseid õpi- ja mänguoskusi
 • üldarengu toetamiseks
 • kooliealiste laste õpimotivatsiooni ja raskustega.

2018 Tallinna Ülikool, eripedagoog-nõustaja MSc

2016 Tallinna Ülikool, eripedagoogika BSc

 

TÄIENDÕPE

2022 Toimetulek agressiivse käitumisega / Verge Eesti OÜ

2022 Loovteraapilised võimalused lapse mõistmiseks / LOOV teraapiakeskus

2021 J.A.Strebeleva Eesti oludele kohandatud metoodika Kasutajakoolitus / Tartu Ülikool

2019 Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus / Sotsiaalkindlustusamet

2019 PEP–3 testi kasutamine koolieelses eas laste arengutaseme hindamiseks / Tartu Ülikool

2018 Laste lugema ja kirjutama õpetamisest eekoolieas / Huvi OÜ                              

2016 Koostööd ja kriitilist mõtlemist soodustavad ja võimaldavad lähenemised pedagoogilises kontekstis: õpilastega, lapsevanematega, kolleegidega / Tartu Ülikool

2016 Muusikateraapia rakendamine laste tasakaalustamisel  ja motiveerimisel / Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool, koolitaja Alice Pehk (PhD)

2015 Kakskeelse lapse keeleline areng / Tartu Ülikool

 

TÖÖKOGEMUS

2023 – International School of Estonia Special Educational Needs Coordinator Teacher and Child Safeguarding Lead

Tallinna Lastekodu /  Eripedagoog/rehabilitatsiooniteenuste koordinaator

Diana Arenduskeskus, MITTETULUNDUSÜHING/ Eripedagoog/rehabilitatsiooniteenuste koordinaator

Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus / Eripedagoog

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool / Õpetaja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmas

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool / Abiõpetaja toimetulekuõppe klassis, kõne-ja liitpuudega õpilaste RÕK klassis

 

Alissa Kiinvald

loovterapeut

Alissa töötab laste ja noortega vanuses 0–18a, kus fookuseks on töö diaadi meetodil (vanem/hooldaja-laps), et toetada turvalist kiindumussuhet, vanemlikke piire ja kommunikatsiooni. Lisapädevused on trauma taustaga lastega töös.

Ta töötab ka individuaalselt laste ja noorukitega, lähtudes laste arengupsühholoogiast ning rakendades vastavalt teraapia eesmärkidele kunstiteraapia meetodeid ja tehnikaid, samuti lahenduskeskse lühiteraapia ja enesekaastunde põhimõtteid. 

2021 Tallinna Ülikool, loodus- ja terviseteaduste instituut, kunstiteraapia MSc
2016 Eesti Kunstiakadeemia, vabade kunstide teaduskond, fotograafia BSc

 

TÖÖKOGEMUS

2021–   LOOV teraapiakeskus, omanik/tegevjuht, koolitaja, loovterapeut

2021–  Tallinna Ülikool, külalisõppejõud

2022– 2033 Tallinna Lastekodu Teraapiakeskus, loovterapeut

2021–2022 Adeli rehabilitatsioonikeskus, loovterapeut

2020–2022 Tallinna 32. Keskkool, kunstiteraapilise valikaine õpetaja

 

TÄIENDÕPE

 2022–2023 Tallinna Ülikool, „Kunstipõhine peretöö“ (sh pereteraapia algõpe)

2022 The British Association of Art Therapists, Dyadic Parent-Child Art Psychotherapy Training Level 1 

2022  MTÜ Igale Lapsele Pere, “Sissejuhatus BUSS mudelisse (Building Underdeveloped Sensorimotor Systems)

 2021 Tartu Ülikool, „Sensoa Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine“

 2021  International Trauma Training (ITTI), Attachment and Trauma

2020 MTÜ Igale Lapsele Pere, “Traumapädeva hoolduse koolitus (Trauma Competent Care – TCC)”

2020 Sofia SM, “Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus: lahenduskeskne lähenemisviis ja nõustamistehnikad”

2019–2020 Eesti Kunstiakadeemia, “Keraamika algõpe”

2019–2020 Zero to Three, ZERO TO THREE Critical Competencies for Infant–Toddler Educators™

2018 Tallinna Ülikool, “Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega”

2017 Põlistarkuste ja rahvaravi kool, “Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia põhimõtteid kasutades”

2017 Vaikuseminutid, 8-nädalane teadveloleku kursus

ei võta hetkel uusi (kontakt)kliente!
saab panna ootenimekirja antud ankeedil
või panna aeg ZOOM kohtumiseks.

hinnad

 • ind. teraapia ja nõustamine 1h
  70€
  psühholoogiline nõustamine, loovteraapia, rasedusaegne ja sünnitusjärgne nõustamine
 • paari- ja pereteraapia 1.5h
  100€
 • eripedagoog-nõustaja 1h
  60€
 • eripedagoogiline hindamine
  100€
  lapse arengu hindamine koos kirjaliku hinnanguga

registreerimise vorm

Palun täida antud vorm või kirjuta loov@loovtk.ee ning võtame Sinuga ühendust!

teenuste kirjeldused


Alla 4 aastaste laste puhul töötame üldjuhul vanem-laps meetodil, lähtuvalt eesmärkidest teeme nii ka vanemate laste puhul. Vanem-laps meetodi kasutamisega soovime toetada last, keskendudes lapse esmasele turvalisele kiindumussuhtele. See tähendab, et loovterapeut on vanema-lapse suhte terapeut, mitte vanema või lapse terapeut eraldi.
Esimesel kohtumisel viib loovterapeut läbi esmase hindamise. Vanema käest kogutakse vajalik informatsioon, viiakse läbi vaatlus ja terapeut teeb ettepaneku teraapia sekkumisplaaniks. Vanema-lapse sessioone on tavaliselt kolm kuni kümme, olenevalt eesmärgist ka rohkem.
Loovterapeudi poole võite vanema-lapse kunstiteraapiaks pöörduda, kui soovite hinnata ja/või tugevdada enda ja lapse vahelist kiindumussuhet. Selline teraapia võimaldab toetada lapse igakülgset (kognitiivset, sensoorset, motoorset, emotsionaalset ja sotsiaalset) arengut ning nõustada vanemat lapse arengu ja heaolu küsimustes.


Vanema-lapse kunstiteraapia võib aidata:
 • turvalise kiindumussuhte toetamisel
 • omavahelise koostöö toetamisel
 • konfliktide lahendamisel
 • trauma ja stressiga toimetulekul
 • lapse igakülgse arengu toetamisel

Töös laste ja noorukitega lähtutakse nende arenguetappidest ning kunstiteraapia protsessis kasutatakse lahenduskeskse lühiteraapia ning enesekaastunde meetodeid ja tehnikaid. Enesekaastunne on omadus, mida saab läbi erinevate tegevuspõhiste programmide õpetada ja mille uuringud, eriti viimastel aastatel, on näidanud positiivset mõju vaimsele tervisele. Leitud seosed kinnitavad, et enesekaastunnet võib käsitleda kui vaimse tervise kaitsetegurit.

Esimesel kohtumisel pannakse paika kunstiteraapias käimise eesmärk, millest lähtuvalt pakub loovterapeut sessioonide toimumise ajad. Kunstiteraapias käimiseks ei ole vajalik eelnev kunsti tegemise oskus. Kunstiteraapias kasutatakse kunstimaterjale vastavalt kliendi eesmärgile erinevate teemade visualiseerimiseks. Loovtöö annab võimaluse panna oma mõtted ja tunded paberile või muusse vormi, luua sellega distants ja seeläbi uurida oma probleemi, sõnastada sihte ja leida individuaalseid ressursse. Mõnikord on eriti lastel oma mõtted ja tundeid raske sõnastada, kuid loovtöö võib anda meile palju informatsiooni ja edasiliikumise võimalusi.

Individuaalne kunstiteraapia sobib lastele ja noortele:
 • vaimse tervise toetamiseks (nt stressi, ärevuse ja depressiooni sümptomite korral
 • suurte elumuutuste ja traumade läbitöötamiseks
 • identiteediteemadega töötamiseks
 • erinevate suhete ja sotsiaalsete oskuste toetamiseks
 • erivajadustega laste ja noorte igakülgseks toetamiseks
 • eneseregulatsiooni protsessi toetamiseks
 • uute toimetulekuviiside leidmiseks
 • eneseteostamiseks
 • enesehinnangu parandamiseks

Loovteraapia on psühhoterapeutiline tegevus, mille puhul kasutatakse töös kliendiga loovaid vahendeid ja tehnikaid. Töö fookus on teraapilisel protsessil. Terapeudi roll on aidata leida situatsioonis neid külgi, mida klient ise varem märganud pole, ning aidata liikuda tema enda eesmärkide suunas. Olulisel kohal on turvatunne ja väikesed sammud, mida teraapiakeskkond ja -tegevus pakub ja võimaldab. ​

Mõnel juhul on kunstimaterjalide ja tehnikate kasutamine loovteraapias kesksel kohal. On ka juhtumeid, kus loovtehnikaid kasutatakse minimaalselt. Iga protsess on unikaalne ja sõltub konkreetsest juhtumist. Kasutatakse kujutlusharjutusi, pilte, kritseldamist, joonistamist, maalimist, voolimist, kollaažitehnikaid, liiva, käsitööd.

Teemad, millega täiskasvanute loovteraapias tegeletakse:
 • meeleoluhäired
 • ärevushäired
 • traumaatilised kogemused ja posttraumaatiline stressihäire
 • stress ja läbipõlemine
 • rahulolematus tööl, töö vahetus või kaotus
 • suhteprobleemid (paarielu/sõprussuhe/päritolupere)
 • lahkuminek ja lahutus
 • uued toimetulekuviisid
 • eneseteostamine
 • enesehinnangu toetamine

Lapseootuse ajal puutuvad naine ja tema pere kokku sotsiaalsete, psühholoogiliste ja füsioloogiliste muutustega. Kõik need muutused nõuavad kohanemiseks palju ressursse. Rasedate loovteraapia võimaldab pehmelt ja harmoniseerivalt töötada läbi sellel perioodil aktuaalsed teemad.

Loovteraapia on hea turvaline meetod tööks emotsioonidega. Raseduse ajal on eriti oluline pöörata tähelepanu emotsioonidele, sest see, kuidas naine ennast tunneb on väga tihedalt seotud lapse heaoluga. Lapse ootamise ajal võivad emotsioonid kõikuda, naine olla tundlikum kui tavaliselt, ta võib kergesti ärrituda, ärevus võib olla tavalisest suurem. Kuna emotsioonid on väga kehalised, on loovad tehnikad väga toetavad ja võimaldavad emotsioone turvaliselt läbi töötada.

Loovteraapia on hea meetod ka uue rolliga kohanemiseks. Kujutlusvõime ja kunstimaterjalid aitavad meid visualiseerida ootusi, eesmärke, märgata toimivaid ja mittetoimivaid käitumis- ja mõtlemismustreid. Suure osa meie tööst moodustab ettevalmistus sünnituseks ja emaduseks. Loovteraapia pakub lõdvestustehnikaid, tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid, turvatunne loomise võimalusi. Oluline on tegeleda ressursside teemaga enne sünnitust, sest sünnitusjärgselt võivad need olla väga piiratud.

Loovteraapia tegeleb ka raseduskriisiga – traumaatiliste kogemuste, raskete valikute, suhteprobleemide, leina ja kõikide muude teemadega, mis mõjutavad naise heaolu negatiivselt.

Teemad, millega rasedate loovteraapias tegeletakse:
 • ettevalmistus sünnituseks – lõdvestustehnikad
 • dancing for Birth™ – tantsutehnikad, mis toetavad rasedust ja sünnitustegevust
 • sünnitushirm ja muud hirmud
 • ärevus, kurvameelsus, ärrituvus ja muud tugevad emotsioonid
 • paarielu toetamine
 • emadusega kohanemine
 • eelnev traumaatiline sünnituskogemus
 • eneseteostamine
 • enda lapsepõlvest tulenevad ja aktuaalseks muutunud teemad, suhe vanematega
 • muud teemad, mis on seotud raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodiga
Laik2-12


Loovterapeut (creative arts therapist) on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. Loovteraapia (creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia (art therapy), muusikateraapia (music therapy), draamateraapia (drama therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (dance and movement therapy).

Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte põhimõtet: terapeut-klient-kunstilooming.

Loovteraapia annab võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:
 • võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu;
 • loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel;
 • loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

Kunstiteraapia on integreeritud vaimse tervise ja inimestega töötamise eriala, mis tegeleb indiviidi, pere ja kogukondade toetamisega loovtegevuste, psühholoogiliste teooriate ja kliendi kogemuste kaudu psühhoterapeutilise suhte abil vastavalt terapeudi väljaõppele.

Kunstiteraapiaid saab kasutada kognitiivsete võimete parandamiseks, enesekindluse ja -teadlikkuse suurendamiseks, sotsiaalsete oskuste parandamiseks, sensomotoorsete oskuste edendamiseks, konfliktide lahendamiseks, tööks emotsioonidega, sisekaemuseks (nt selleks, et saada teadlikuks enda mõtetest ja tunnetest). Sessioonide ja kogu protsessi eesmärgid lähtuvad kliendi individuaalsetest vajadustest.


Maailma Terviseorganisatsioon WHO ülevaade tõenduspõhistest sekkumistest kunstide rollist tervise ja heaolu parandamiseks soovitab kunstiteraapiat vaimse tervise toetamisel ja parandamisel. Erinevad kunstipõhised tegevused on WHO andmetel seotud meie psühholoogiliste, füsioloogiliste, sotsiaalsete ja käitumuslike reageeringutega, mis on kõik seotud meie tervisega.