Skip to content

teenused

loovterapeut Alissa Kiinvald pakub erinevaid loovteraapia teenuseid ja konsultatsioone eraisikutele ja asutustele. 

Alissa Kiinvald

Töötan laste, noortega ja peredega, kus lapsed on vanuses 0–18a. Fookuseks on töö perepõhisel ja  diaadi meetodil (vanem/hooldaja-laps), et toetada turvalist kiindumussuhet, vanemlikke piire ja kommunikatsiooni. Lisapädevused on trauma taustaga lastega töös.

 

Töötan ka individuaalselt laste ja noorukitega, lähtudes laste arengupsühholoogiast ning rakendades vastavalt teraapia eesmärkidele kunstiteraapia meetodeid ja tehnikaid, samuti lahenduskeskse lühiteraapia ja enesekaastunde põhimõtteid. 

 

Olen üle 5a pakkunud LOOV teraapiakeskuse kaudu erinevaid üritusi, enamasti lastele ja peredele. Läbi viinud ja sisse toonud erinevaid loenguid ja koolitusi, et toetada loovteraapia alaste teadmiste laiemat levikut ning loovterapeutide enesetäiendamise võimaluste suurendamist. Hetkel on minu suureks huviks lastevanemate, lastega töötavate inimeste ja ja teiste loovterapeutide toetamine.

2021 Tallinna Ülikool, loodus- ja terviseteaduste instituut, kunstiteraapia MSc
2016 Eesti Kunstiakadeemia, vabade kunstide teaduskond, fotograafia BSc

TÖÖKOGEMUS

2021–   LOOV teraapiakeskus, omanik, koolitaja, loovterapeut

2021–  Tallinna Ülikool, loengu “Foto ja video kasutamine kunstiteraapias” andmine algkursusele

2022– 2033 Tallinna Lastekodu Teraapiakeskus, loovterapeut

2021–2022 Adeli rehabilitatsioonikeskus, loovterapeut

2020–2022 Tallinna 32. Keskkool, kunstiteraapilise valikaine õpetaja

TÄIENDÕPE

 2022–2023 Tallinna Ülikool, „Kunstipõhine peretöö“ (sh pereteraapia algõpe)

2022 The British Association of Art Therapists, Dyadic Parent-Child Art Psychotherapy Training Level 1 

2022  MTÜ Igale Lapsele Pere, “Sissejuhatus BUSS mudelisse (Building Underdeveloped Sensorimotor Systems)

 2021 Tartu Ülikool, „Sensoa Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine“

 2021  International Trauma Training (ITTI), Attachment and Trauma

2020 MTÜ Igale Lapsele Pere, “Traumapädeva hoolduse koolitus (Trauma Competent Care – TCC)”

2020 Sofia SM, “Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus: lahenduskeskne lähenemisviis ja nõustamistehnikad”

2019–2020 Eesti Kunstiakadeemia, “Keraamika algõpe”

2019–2020 Zero to Three, ZERO TO THREE Critical Competencies for Infant–Toddler Educators™

2018 Tallinna Ülikool, “Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega”

2017 Põlistarkuste ja rahvaravi kool, “Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia põhimõtteid kasutades”

2017 Vaikuseminutid, 8-nädalane teadveloleku kursus

loovteraapia hinnad

📍vastuvõtu aadress on Kopli 70a, Tallinn

 • individuaalne loovteraapia 1h
  60€
  vanem-laps ehk diaadi meetod, väikelapsed, lapsed ja noorukid (kuni 18a)
 • perepõhine loovteraapia 1.5h
  90€
  perepõhisel meetodil loovteraapia
 • online konsultatsioon 45min
  50€
  lapsevanema nõustamine lapse eneseregulatsiooni teemadel

🗓️ AJA BRONEERIMISEKS KIRJUTA loov@loovtk.ee

konsultatsioonid

lõplik hind kujuneb välja ajakulust

 • konsultatsioon mänguhommikute läbiviimiseks
  150€/h
  Individuaalne konsultatsioon, kus käsitleme sinu küsimusi seoses sensoorsete mänguhommikute/ürituste läbi viimisega.

  Millised võiksid olla ruumid, materjalid, kuidas lapsevanemaid toetada, kuidas enda üritusi reklaamida jmt.

  📍 ZOOM või Kopli 70a aadressil
 • konsultatsioon lasteaia/hoiu rühmale
  al 300€
  kuidas pakkuda loovteraapilisi tegevusi enda rühma lastele. Teenuse sisu pannakse kokku vastavalt laste vanusele, rühma suurusele ja asukohale (nt millised võimalused on õues tegutsemiseks).
 • konsultatsioon tervele lasteaiale
  al 500€
  kuidas pakkuda loovteraapilisi tegevusi erinevates rühmades. Teenuse sisu pannakse kokku vastavalt laste vanusele, rühma suurusele ja asukohale (nt millised võimalused on õues tegutsemiseks). Iga rühma eraldi nõustamine.
 • online konsultatsioon 60min
  150€
  rühmaõpetajate nõustamine loovteraapiliste tegevuste kasutamisel vastavalt enda rühma laste vanusele, rühma suurusele ja asukohale.
 • lapse vaatlus rühmas
  al 150€
  ühe lapse vaatlus rühmas, et anda esmased soovitused lapse toetamiseks rühmaruumis. Esmase vaatluse tulemused tulevad kirjalikult pärast vaatlust ja sisaldavad erinevaid tegevuse ja/või keskkonna soovitusi, millega toetada lapse eneseregulatsiooni, heaolu ja arvestaks lapse individuaalsete aspektidega.

hinnapäringu vorm

Palun täida antud vorm või kirjuta loov@loovtk.ee
ning võtan Sinuga ühendust!

Laik2-12

Kes on loovterapeut?


Loovterapeut (creative arts therapist) on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. Loovteraapia (creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia (art therapy), muusikateraapia (music therapy), draamateraapia (drama therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (dance and movement therapy).

Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte põhimõtet: terapeut-klient-kunstilooming.

Loovteraapia annab võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:
 • võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu;
 • loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel;
 • loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

Kunstiteraapia on integreeritud vaimse tervise ja inimestega töötamise eriala, mis tegeleb indiviidi, pere ja kogukondade toetamisega loovtegevuste, psühholoogiliste teooriate ja kliendi kogemuste kaudu psühhoterapeutilise suhte abil vastavalt terapeudi väljaõppele.

Kunstiteraapiaid saab kasutada kognitiivsete võimete parandamiseks, enesekindluse ja -teadlikkuse suurendamiseks, sotsiaalsete oskuste parandamiseks, sensomotoorsete oskuste edendamiseks, konfliktide lahendamiseks, tööks emotsioonidega, sisekaemuseks (nt selleks, et saada teadlikuks enda mõtetest ja tunnetest). Sessioonide ja kogu protsessi eesmärgid lähtuvad kliendi individuaalsetest vajadustest.


Maailma Terviseorganisatsioon WHO ülevaade tõenduspõhistest sekkumistest kunstide rollist tervise ja heaolu parandamiseks soovitab kunstiteraapiat vaimse tervise toetamisel ja parandamisel. Erinevad kunstipõhised tegevused on WHO andmetel seotud meie psühholoogiliste, füsioloogiliste, sotsiaalsete ja käitumuslike reageeringutega, mis on kõik seotud meie tervisega.

teenuste kirjeldused

Töös laste ja noorukitega lähtutakse nende arenguetappidest ning kunstiteraapia protsessis kasutatakse lahenduskeskse lühiteraapia ning enesekaastunde meetodeid ja tehnikaid. Enesekaastunne on omadus, mida saab läbi erinevate tegevuspõhiste programmide õpetada ja mille uuringud, eriti viimastel aastatel, on näidanud positiivset mõju vaimsele tervisele. Leitud seosed kinnitavad, et enesekaastunnet võib käsitleda kui vaimse tervise kaitsetegurit.

Esimesel kohtumisel pannakse paika kunstiteraapias käimise eesmärk, millest lähtuvalt pakub loovterapeut sessioonide toimumise ajad. Kunstiteraapias käimiseks ei ole vajalik eelnev kunsti tegemise oskus. Kunstiteraapias kasutatakse kunstimaterjale vastavalt kliendi eesmärgile erinevate teemade visualiseerimiseks. Loovtöö annab võimaluse panna oma mõtted ja tunded paberile või muusse vormi, luua sellega distants ja seeläbi uurida oma probleemi, sõnastada sihte ja leida individuaalseid ressursse. Mõnikord on eriti lastel oma mõtted ja tundeid raske sõnastada, kuid loovtöö võib anda meile palju informatsiooni ja edasiliikumise võimalusi.

Individuaalne kunstiteraapia sobib lastele ja noortele:

 • vaimse tervise toetamiseks (nt stressi, ärevuse ja depressiooni sümptomite korral
 • suurte elumuutuste ja traumade läbitöötamiseks
 • identiteediteemadega töötamiseks
 • erinevate suhete ja sotsiaalsete oskuste toetamiseks
 • erivajadustega laste ja noorte igakülgseks toetamiseks
 • eneseregulatsiooni protsessi toetamiseks
 • uute toimetulekuviiside leidmiseks
 • eneseteostamiseks
 • enesehinnangu parandamiseks

Alla 4 aastaste laste puhul töötan üldjuhul vanem-laps meetodil, lähtuvalt eesmärkidest teeme nii ka vanemate laste puhul. Vanem-laps meetodi kasutamisega soovime toetada last, keskendudes lapse esmasele turvalisele kiindumussuhtele. See tähendab, et loovterapeut on vanema-lapse suhte terapeut, mitte vanema või lapse terapeut eraldi.

Esimesel kohtumisel viib loovterapeut läbi esmase hindamise. Vanema käest kogutakse vajalik informatsioon, viiakse läbi vaatlus ja terapeut teeb ettepaneku teraapia sekkumisplaaniks. Vanema-lapse sessioone on tavaliselt kolm kuni kümme, olenevalt eesmärgist ka rohkem.

Loovterapeudi poole võite vanema-lapse kunstiteraapiaks pöörduda, kui soovite hinnata ja/või tugevdada enda ja lapse vahelist kiindumussuhet. Selline teraapia võimaldab toetada lapse igakülgset (kognitiivset, sensoorset, motoorset, emotsionaalset ja sotsiaalset) arengut ning nõustada vanemat lapse arengu ja heaolu küsimustes.


Vanema-lapse kunstiteraapia võib aidata:

 • turvalise kiindumussuhte toetamisel
 • omavahelise koostöö toetamisel
 • konfliktide lahendamisel
 • trauma ja stressiga toimetulekul
 • lapse igakülgse arengu toetamisel