Skip to content

LOOV teraapiakeskus

LOOV teraapiakeskuse rajajad Alissa ja Maria on mõlemad loovterapeudid, kes kohtusid 2018. aastal ühel erialasel koolitusel. Maria pidas tol ajal Tallinnas Mumm Perekeskust, kuhu ta kutsus Alissa loovteraapilisi grupitunde läbi viima. Kui Maria jäi lapsehoolduspuhkusele, jätkas Alissa Mummu tegevusega ja 2021. aastal alustati uue keskuse idee elluviimisega.

Alissa Kiinvald

ei võta uusi kliente kuni september 2023!

saab end panna kliendi ootenimekirja kirjutades loov@loovtk.ee
 

Alissa Kiinvald lõpetas 2021. aastal Tallinna Ülikooli magistrantuuris loovteraapiate eriala visuaalkunsti suunal. Alissa on end täiendanud erinevatel vaimse tervise ja laste alastel koolitustel.

Alissa töötab laste ja noortega vanuses 0–18a, kus fookuseks on töö diaadi meetodil (vanem/hooldaja-laps), et toetada turvalist kiindumussuhet, vanemlikke piire ja kommunikatsiooni. Lisapädevused on trauma taustaga lastega töös. 

Ta töötab ka individuaalselt laste ja noorukitega, lähtudes laste arengupsühholoogiast ning rakendades vastavalt teraapia eesmärkidele kunstiteraapia meetodeid ja tehnikaid, samuti lahenduskeskse lühiteraapia ja enesekaastunde põhimõtteid. Teraapias on keskseks erinevate tehnikate kaudu ressursside leidmine ja laste puhul igakülgse arengu toetamine. Oma töös noortega integreerib ta digitaalseid meetodeid ja võtteid.

Hetkel töötab ta Tallinna Lastekodus, teeb koostööd Lastekaitsega ning võtab vastu erakliente. 

 

 

HARIDUS
2017–2021 Tallinna Ülikool, loodus- ja terviseteaduste instituut, kunstiteraapia (MA)
2013–2016 Eesti Kunstiakadeemia, vabade kunstide teaduskond, fotograafia (BA)

TÄIENDUSHARIDUS JA KOOLITUSED

2022  The British Association of Art Therapists, Dyadic Parent-Child Art Psychotherapy Training Level 1 , juhendajad Amanda Cyriax & Lizzie Taylor Buck, (12h)
2022  MTÜ Igale Lapsele Pere, “Sissejuhatus BUSS mudelisse (Building Underdeveloped Sensorimotor Systems), koolitaja Sarah Lloyd (4ak/h)
2021  Tartu Ülikool, psühholoogia magistriõppe eeldusainete programm, erinevad õppejõud, (pooleli)
2021   Adamson koolitus „Lapse arengulugu ja depressioon“, koolitaja Reigo Reppo, (5h)
2021   Tartu Ülikool, „Sensoa Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine“, koolitajad Keete Janter, Kai Part, Õnne Liv Valberg (20h)
2021   International Trauma Training (ITTI), Child & Adolescent Trauma Professional, (13h)
2021   International Trauma Training (ITTI), Attachment and Trauma, (13h)
2020  MTÜ Igale Lapsele Pere, “Traumapädeva hoolduse koolitus (Trauma Competent Care – TCC)”, koolitajad Jane Snaith, Kodi Stephens, Jovina Anikinaite, (18h)
2020  Sofia SM, “Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus: lahenduskeskne lähenemisviis ja nõustamistehnikad”, koolitaja Mari Saari, (52h)
2019–2020 Eesti Kunstiakadeemia, “Keraamika algõpe”, erinevad juhendajad (200h)
2019–2020 Zero to Three, ZERO TO THREE Critical Competencies for Infant–Toddler Educators™, e-kursus (100h)
2018  Tallinna Ülikool, “Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega”, koolitaja Mai Sein-Garcia, (9h)
2017  Põlistarkuste ja rahvaravi kool, “Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia põhimõtteid kasutades”, koolitaja Helen Tartes- Babkina, (16h)
2017  Vaikuseminutid, 8-nädalane teadveloleku kursus, koolitaja Helena Väljaste, (16h)
2016–2017 Tallinna Ülikool, „Visuaalkunstiteraapia alused“, erinevad õppejõud, (22 EAP)

TÖÖKOGEMUS

2022– Tallinna Lastekodu Teraapiakeskus, loovterapeut
2021–2022 Adeli Eesti OÜ, loovterapeut
2021– LOOV teraapiakeskus, tegevjuht, koolitaja, loovterapeut.
2020– 2022 Tallinna 32. Keskkool, kunstiteraapilise valikaine õpetaja
2019–2021 Mumm Perekeskus, tegevjuht, beebide ja väikelaste loovteraapiliste grupitundide ja mänguhommikute läbiviija, koolitaja.
2020 Tallinna Kunstigümnaasium, kunstiteraapilise valikaine õpetaja
2017–2018 Benita Kodu, spetsialist
2017–2018 Tallinna Hoolekande Keskus, abiline

KUULUMINE ÜHINGUTESSE
2019– Eesti Loovteraapiate Ühingu liige
2017– Eesti Kunstnike Liidu liige

 

Maria Kalasnikova

Maria Kalasnikova on omandanud psühholoogia bakalaureusekraadi ja kunstiteraapia magistrikraadi. Ta on läbinud pereteraapia algõppe, raseduskriisinõustajate väljaõppe ning täiendanud end erinevatel vaimse tervise ja loovteraapia koolitustel.

Maria töötab täiskasvanutega, parandades inimeste igapäevaelu toimetulekut ja elukvaliteeti. Lisaks sellele töötab ta raseduskriisi nõustajana peredega, kes planeerivad lapse saamist, on lapseootel või kus on väikelaps, keskendudes vanemate heaolule ja andes nõu ka laste arengu küsimustes.

HARIDUS

2016 Tallinna Ülikool – Kunstiteraapiad MSc

2011 Tallinna Ülikool – Psühholoogia BSc

 

TÄIENDUSHARIDUS JA KOOLITUSED

2018 – 2021 Raseduskriisi nõustamise täiendkoolitus 3 a. 90 EAP

2021 Maskide valmistamine ja kunstiteraapiline rakendamine eneseavastamiseks 104 t.

2020 Kollaažitehnikad ja muudetud raamatud kunstiteraapias 52 t.

2019 Dancing For Birth ™ treenerite väljaõppe (NL) 14 t.

2019 Kineetiline liiv lapse mõistmise vahendina 4t.

2019 Plassoteraapia psühholoogilisel nõustamisel, plassoteraapia traumaolukordade järel 20 t

2018 Praktiline Perinataalne Psühholoogia 72 t.

2018 Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega 8t.

2018 Tunnetekeskne teraapia 5 t.

2017 Narratiivne graafika 1. Raamatuillustratsioon 40 t.

2017 Pereteraapia algkursus100 t.

2017 Circle of Security ™ koolitajate väljaõppe (UK)

2014 “Lost in Thessaloniki” Fanzine workshop (GR) 2 päeva

2013 Kunstipõhine diaaditöö 40 t.

2011 Perevägivald 16t.

2006 – 2009 Graafiline disain 3 a.

 

TÖÖKOGEMUS

2017 – Marienthali Kliinik, loovterapeut

2015–2021 Mumm Perekeskus, loovterapeut, koolitaja, vanemate nõustaja, raseduskriisi nõustaja

2016 – 2018 Kogu OÜ; Meelevald OÜ, visuaalkunstiteraapia teenuse osutamine Eesti Töötukassa klientide gruppidele. 

2016 – 2017 Adeli Rehabilitatsioonikeskus, loovterapeut rehabilitatsiooni meeskonnas

2013 – 2014 Laste ja Perede nõuandekeskus, kunstiterapeut; Kunstipõhise diaaditöö teenuse osutaja

2013 – 2014 Ida-Tallinna Keskhaigla (Perekool), rasedusaegse psühholoogia koolitaja/kunstiterapeut

2012 – 2014 Ida-Tallinna Keskhaigla (sünnituseelne osakond). Praktika. Rasedate kunstiteraapia

2012 Sotsiaalse Adaptatsiooni Keskus, grupijuht/psühholoog töötute gruppiga

 

 

 

Ethel Reesaar

Eripedagoog-nõustajal Ethelil on üle 5a kogemust rehabilitatsioonis ja eraklientidega töötamisel ning ta on ennast erialaselt täiendanud autistidega töös.

Eripedagoogi juurde võib pöörduda:

– arengu hindamiseks, sh koolivalmiduse hindamiseks

– kõne probleemidega

– toetamaks eakohaseid õpi- ja mänguoskusi

– üldarengu toetamiseks

– kooliealiste laste õpimotivatsiooni ja raskustega.

HARIDUS

2016 – 2018                                       Tallinna Ülikool, eripedagoog-nõustaja, magistriõpe

2013-2016                                         Tallinna Ülikool, eripedagoogika eriala, bakalaureuseõpe

2001-2007                                         Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium, humanitaarharu

 

TÄIENDHARIDUS JA KOOLITUSED

 

2022                                                   Toimetulek agressiivse käitumisega/Verge Eesti OÜ

2022                                                   Loovteraapilised võimalused lapse mõistmiseks/ Pingeres OÜ

 2021                                                   J.A.Strebeleva Eesti oludele kohandatud metoodika Kasutajakoolitus/Tartu Ülikool

2019                                                   Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus/ Sotsiaalkindlustusamet

2019                                                   PEP–3 testi kasutamine koolieelses eas laste arengutaseme hindamiseks/Tartu Ülikool

2018                                                  Laste lugema ja kirjutama õpetamisest eekoolieas/ Huvi OÜ                              

2016                                                  Koostööd ja kriitilist mõtlemist soodustavad ja võimaldavad lähenemised pedagoogilises kontekstis: õpilastega, lapsevanematega, kolleegidega/Tartu Ülikool

2016                                                  Muusikateraapia rakendamine laste tasakaalustamisel  ja motiveerimisel/Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool,

                                                          koolitaja Alice Pehk (PhD)

2015                                                  Kakskeelse lapse keeleline areng/Tartu Ülikool

 

TÖÖKOGEMUS

9.01.2023 –                                               International School of Estonia Special Educational Needs Coordinator Teacher and Child Safeguarding Lead

15.03.2022-22.12.2022                            Tallinna Lastekodu /  Eripedagoog/rehabilitatsiooniteenuste koordinaator

01.10.2018 – 10.03.2022                         Diana Arenduskeskus, MITTETULUNDUSÜHING/ Eripedagoog/rehabilitatsiooniteenuste koordinaator

05.07.2016 -30.09.2018                          Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus / Eripedagoog

08.2015-20.09.2016                                Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool / Õpetaja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmas

09.2014-08.2015                                      Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool / Abiõpetaja toimetulekuõppe klassis, kõne-ja liitpuudega õpilaste RÕK klassis

03.2014- 06.2016                                     SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik, laste ja noorukite osakond, hooldaja

03.09.2012- 2014                                      Tallinna Tondi Põhikool / Abiõpetaja toimetuleku-ja hooldusõppe klassis