Skip to content

minikoolitus

LOOVTERAAPILISED LAHENDUSED 1-6A LASTEGA

Ühe päeva pikkune minikoolitus, et anda sulle teadmised loovteraapilistest võimalustest, mida eelkooliealiste lastega kasutada – et säilitada ja toetada nende loovust, enesehinnangut, teie omavahelist suhet ja eneseregulatsiooni!

iga laps on individuaalne

Koolitus rõhutab individuaalse lähenemise tähtsust, aidates kasvatajatel, õpetajatel ja vanematel mõista ja austada iga lapse eripära. Annan sulle väga praktilised tööriistad, mida lastega töös kasutada!

ühiskonna ootused

Tänapäeva ühiskond ja vanemad ootavad lastele individuaalset lähenemist. See tähendab, et haridus- ja hooldusasutustel on suurem vastutus tagada, et iga laps saaks vajaliku toe ja tähelepanu oma oskuste ja isiksuse arendamiseks. 

loovus - tuleviku oskus

Loovust peetakse üheks kõige olulisemaks oskuseks tulevikus. See soodustab paindlikkust, probleemide lahendamise võimet ja avatud mõtlemist. Koolitusel käsitleme, kuidas toetada laste loovust, et see kannaks neid sellles kiiresti muutuvas maailmas.

pärast koolitust tead kuidas

👉🏻 eesmärgistada loovtegevusi 1-6a lastega
👉🏻 läbi viia eesmärgipäraseid loovtegevusi 1-6a lastega
👉🏻 toetada ja tagasisidestada tegevuste protsesse
👉🏻 rakendada loovtegevusi individuaalselt ja rühmas
👉🏻 pakkuda erinevaid sensoorseid ja avatud mänge ning hoida piire
Koolitus on illustreeritud paljude foto- ja videomaterjalidega, mida koolitaja on aastate jooksul oma praktikas dokumenteerinud.

ajakava

▶️ koolituspäev algab 10:00
☕️ lõunapaus 13-13:45
✅ koolituspäev lõpeb 17:00
✍🏼 kursuse lõpetamiseks tuleb vastata avatud stiilis küsimustele läbi online ankeedi

koolitusega tulevad kaasa põhjalikud ja piltidega pdf-materjalid

järgmised kuupäevad

ühele koolitusele kokku 30 kohta!

24.09.2024

registreerimine avatud!

29.10.2024

registreerimine avatud!

17.12.2024

registreerimine avatud!

koolitaja

Alissa Kiinvald

loovterapeut (MSc), LOOV teraapiakeskuse omanik/juht

Alissa Kiinvald on loovterapeut, kes on pühendunud tööle laste ja peredega. Tema haridustee ja professionaalne teekond on olnud suunatud just nendele valdkondadele, pakkudes talle sügavat mõistmist ja oskusi töös lastega.

Ta on oma teadmisi pidevalt täiendanud erinevatel koolitustel ja kursustel, keskendudes eriti laste ja perede vaimsele tervisele ning trauma ja stressiga toimetulekule.

Alissa on omandanud kunstiteraapia magistrikraadi (MSc) Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudist 2021. aastal ning pärast seda olnud erinevates rollides – loovterapeut Lastekodus ja erapraksises, külalisõppejõud Tallinna Ülikoolis, LOOV teraapiakeskuse omanik ja koolitaja. 

2021 Tallinna Ülikool, loodus- ja terviseteaduste instituut, kunstiteraapia MSc
2016 Eesti Kunstiakadeemia, vabade kunstide teaduskond, fotograafia BSc

TÖÖKOGEMUS

2021–   LOOV teraapiakeskus, omanik/tegevjuht, koolitaja, loovterapeut

2021–  Tallinna Ülikool, külalisõppejõud

2022– 2033 Tallinna Lastekodu Teraapiakeskus, loovterapeut

2021–2022 Adeli rehabilitatsioonikeskus, loovterapeut

2020–2022 Tallinna 32. Keskkool, kunstiteraapilise valikaine õpetaja

TÄIENDÕPE

2022–2023 Tallinna Ülikool, „Kunstipõhine peretöö“ (sh pereteraapia algõpe)

2022 The British Association of Art Therapists, Dyadic Parent-Child Art Psychotherapy Training Level 1 

2022  MTÜ Igale Lapsele Pere, “Sissejuhatus BUSS mudelisse (Building Underdeveloped Sensorimotor Systems)

 2021 Tartu Ülikool, „Sensoa Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine“

 2021  International Trauma Training (ITTI), Attachment and Trauma

2020 MTÜ Igale Lapsele Pere, “Traumapädeva hoolduse koolitus (Trauma Competent Care – TCC)”

2020 Sofia SM, “Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus: lahenduskeskne lähenemisviis ja nõustamistehnikad”

2019–2020 Eesti Kunstiakadeemia, “Keraamika algõpe”

2019–2020 Zero to Three, ZERO TO THREE Critical Competencies for Infant–Toddler Educators™

2018 Tallinna Ülikool, “Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega”

2017 Põlistarkuste ja rahvaravi kool, “Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia põhimõtteid kasutades”

2017 Vaikuseminutid, 8-nädalane teadveloleku kursus

koolituse tagasiside

Andra
Mulle meeldisid kõige rohkem sensoorsed tegevused. Olen alati neid peljanud ja pigem vältinud toas. Aga nüüd on rohkem julgust. Samuti on mulle meeldinud pigem rühmas toimetamised, lapsed saavad rohkem toetada üksteist. Sooviksin rohkem oma töös kasutada laste poolset tagasisidestamist oma töödele. Koolituselt on väga palju kaasa võtta, väga head mõtted, näited. Olen väga rahul, et osalesin.
Lasteaiaõpetaja Tsirguliina lasteaias, ühe lapse ema
Katre
Hästi tore oli kõik. Meeldis, et päev oli blokkideks jaotatud, kenad slaidid koos pildi ja videomaterjaliga, hästi palju ideid ja teadmisi. On näha, et teed kõike südamest. Minu meelest võiksid julgelt 2-3x rohkem sellise koolituse eest küsida. Aitäh sulle!
2 lapse ema
Janika
Mulle, kui lastepsühhiaatrile, meeldib lastega/noortega koos midagi teha, lihtsalt vestlusel saab harva hea kontakti lapse/noorega. Loovterapeutilised võtted võiks olla üks selline ühine mõtestatud tegevus, mille kaudu ma saan ka lisainformatsiooni.
Psühhiaater
Evelin
Palju praktilisi nippe, kuidas tegevusi läbi viia, kuidas maandada last kehaliste mängude kaudu, kuidas kiindumussuhet ja kontakti toetada. Kindlasti kuulan ka järele ja soovin osaleda jätkukoolitusel. Väga toetav koolitus oli, kuna lapsehoidjakoolitus ja teised kasvatusteemalised koolitused ei hõlma praktilisi väljundeid ja kunstitegevusi ning keskenduvad rohkem teooriale ja lapse üldisele arengule. Sellist teavet ei saanud ka ülikoolis keelt ja kultuuri õppides ja see on just see, millest olen lastega tegeledes puudust tundnud ja mis annab ideid ja enesekindlust.
Greete
Kogu koolitus oli väga informatiivne.Tunnete regulatsioon ja erinevad loovad tegevused just tunnete osas tooksin esile.
Kahe lapse ema
Ede
Sain teada (hetkel on tööl väga vaja) väga palju uut sensoorsete tegevuste (võimaluste) kohta. Ei teadnud varem, et tegevusi jagatakse märgadeks ja kuivadeks tegevusteks. Väga meeldis, et nii palju saab teha looduslike materjalidega. Ja kirss tordil oli erinevad liikumistegevused eneseregulatsiooni toetamiseks.
3 lapse ema
Keiu
Olen lõpetanud Rekreatsioonikorralduse TLÜ ja mind sütitas, et loovteraapiliselt lähenetakse rekreatiivselt ja tuli tunne seda enda sees edasi seedida, et kuidas saaks neid kahte asja omavahel toimima panna. Või ise selles suunas edasi minna, et integreerida loovust ja liikumist. Nii paeluv. Samuti oli hea teadmine, millised võiksid olla tegevuse eesmärgid ja ideid, kuidas leida fookus loovtegevuseks.
3a lapse ema
Kati
Võtan koolituselt kaasa vahvaid mõtteid, kuidas erinevas vanuses lastega toimetada. Meeldis väga, et kasutatud oli pildimaterjale ja videosalvestusi. Koolitaja tõi juurde elulisi näiteid, mis andis palju juurde saadud infole. Koolitus tuletas meelde palju ununenud materjale, mida taas oma töös kasutan.
Sandra
Koolituse käigus sain aimu, mis üldse on loovteraapia, ei olnud sellega varasemalt kokku puutunud. Tegevuste näited olid väga õpetlikud ja lihtsasti lahtiseletatud, kindlasti proovin nii mõndagi kasutada edaspidi õpetajatöös ning ka oma väikelapsega. Lisaks nautisin pärast vahepause põnevad "soojendustegevusi", mida usun, et võtan samuti oma töös kasutusele.
Lasteaiaõpetaja, 3a lapse ema
Marion
Sain erinevaid ideid, kuidas loovteraapilisi võtteid kasutades lastega näiteks emotsioonide ja tunnete teemasid käsitleda ja meeldis sõna "tundetarkus", mille oma sõnavarasse kasutusele plaanin võtta. 🙂 Samuti olid lõpus näidatud kiindumussuhte ja kontakti toetamise mängud/tegevused väga toredad, mida lapsevanematele soovitada. Kokkuvõtvalt olid kõik erinevad näited ja tutvustatud võimalused väga inspireerivad ja tekitasid seoseid ning mõtteid, kuidas oma töös neid rakendada või soovitada rühmaõpetajatele tegemiseks.
Harku valla Hariduse tugiteenuste osakond (psühholoog)
Karina
Mulle väga meeldisid näited erinevate kunstieelsete vahendite kasutamise kohta, samuti see, et saan retseptid nende valmistamiseks. Väga äge oli näha erinevaid pilte, videoid läbiviidud tegevustest. Lapsevanematele on väga hea soovitada koolituse lõpus näidatud maandavaid mänge ja tegevusi.
Tallinna Kiisa Lasteaia eripedagoog
Angela
Sain kinnitust oma mõttele, et õppimiseks ei ole vaja ilmtingimata kasutada töövihikuid. Parim viis teadmiste omandamiseks on kasutada erinevaid meeli ergutades enda ümbert saadavate materjalidega, mis on tunduvalt lapsesõbralikumad. Kindlasti uurin edasi teraapiliste vormide kohta ning kuidas neid rakendada oma töös. Ootan juba tööpäeva, et järgi proovida maandamist.
Lasteaia assistent
Laureen
Mulle väga meeldis koolitus, jäin tõesti rahule. Sain palju mõtteid, kuidas veel paremini rakendada kodus loovteraapilisi tegevusi oma lastele (3.a ja 8k). Mulle meeldis, et kuigi koolitus oli mahukas, siis slaidid olid kerged ja õhulised. See tegi kuulamise ja kaasamõtlemise kergemaks. Alissa on super koolitaja, nii rahulik, toetav ning rääkis spetsiifilisest teemast lihtsalt ja inimlikult. Kohustuslik koolitus kõigile, kes tegelevad igapäevaselt lastega. Iga laps võidab, kui tema elus on vähemalt 1 inimene, kes oskab rakendada loovteraapilist lähenemist tema toetamisel.
2 lapse ema
Liisgren
Tänan südamest, et sellist koolitust läbi viite. Koolitus oli väga hästi läbi mõeldud ja sain väga palju mõtteid juurde. Pole ammu nii heal koolitusel käinud. Aitäh, et olete olemas. 🙂
Tartu loodusmaja

koolituse maksumus kokku 45€ + KM

registreerimise vorm

korduma kippuvad küsimused

Koolitusel osalemise eelduseks eesti keele oskamine, kuna koolitused toimuvad eesti keeles.

Koolituse eest saab tasuda kuni kahes võrdses osas. Arvete vahe on 30 päeva. Eritingimuste soovi korral kirjuta meile loov@loovtk.ee ja proovime leida lahenduse. 

Koolitusel osalejad saavad vaadata ZOOM kohtumise videosalvestust ühe aasta jooksul. Osalejad saavad piiramatuks kasutusajaks esitluste slaidid ja lisa pdf-materjalid. 

Kui sa otse osaleda ei saa, saad ka vaadata salvestust ja ühe kuu jooksul vastata küsimustikule, mille järel väljastame tõendi. 

Kui sa oled pikalt haige või juhtuvad muud ootamatused, siis leiame lahenduse. 

Otse osaledes peab koolitustõendi saamiseks osalema ZOOM kohtumisel ja vastama koolituspäeva lõpus avatud küsimustega ankeedile, mis ei ole hindeline.

Järelvaadates peab vastama pikemale ankeedile ühe kuu jooksul. 

Jah, kindlasti! Koolitusel käsitletavad teemad on väga kasulikud igale lapsevanemale või peatsele lapsevanemale. 

kui soovid veel põhjalikumat väljaõpet

siis ootame sind nelja nädala pikkusele täiendkoolitusele “Eelkooliealiste laste arengu toetamine”, mis on  kahe spetsialisti poolt, et pakkuda sulle teadmisi ja mis kõige tähtsam – väga praktilisi tegevusi ja näiteid, mida eelkooliealiste lastega teha, toetamaks nende igakülgset arengut, loovust ja heaolu!

INSTAGRAM

Hoia silma peal ka minu Instagrami kontol, kus jagan erinevaid tegevuste videosi ja postitusi, teen loosimisi ning jagan loovteraapiate alast infot! Ja seda kõike tasuta!

lisainfo

LOOV teraapiakeskuse (MTÜ CREATIVE THERAPY) tegevusloa nr: 80626726.

 

1. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1.1 MTÜ CREATIVE THERAPY koolitused toimuvad LOOV teraapiakeskuse nime alt. 

1.2 LOOV teraapiakeskus lähtub täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest (nt Eesti Loovteraapiate Ühingu eetikakoodeksist). 

1.3  LOOV teraapiakeskuse koolituste õppekavarühmad: psühholoogia; teraapia ja taastusravi; isikuareng, lastehoid ja teenused noortele.

1.4.  Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus ühe akadeemilise tunni kestvus on 45 minutit. 

1.5 Koolitused viiakse läbi eesti keeles või vene keeles. Iga koolituse juures on eraldi välja toodud, mis keeles koolitus läbi viiakse.

1.6 Koolituste aluseks on nende kirjelduses välja toodud: lühikirjeldus/tutvustus, sihtrühm,  toimumise koht, kestvus, õppekava nimetus, õppekava rühm, koolituse läbi viimise keel, õpiväljundid, koolituse sisu, läbimise kriteeriumid, lektori pädevused, registreerimise/loobumise ning pretensioonide info. 

 

2. KOOLITUSTELE REGISTREERIMINE

2.1 Koolitustele registreerimine käib läbi LOOV teraapiakeskuse kodulehe (loovtk.ee), kus koolituste kirjeldused ning registreerimine on avatud “koolitused” kategooria alt. Iga koolituse juures on registreerimise ankeet, mille täitmise järel saadetakse osaleja e-postile arve. 

2.2 Arve maksmise tähtajaks eraisikutel on 1 päev enne koolituse algust, juriidilistel isikutel kuni 21 päeva pärast koolituse toimumist. Võimalik on maksta mitmes osas ja/või kokkulepitud kuupäeval. Eraldi kokulepeteks tuleb soovi avaldada kirjalikult e-posti teel loov@loovtk.ee 

2.3 Koolitused toimuvad, kui on vähemalt 5 osalejat.

2.4 Koolitusel saab osaleda veebi vahendusel kuni 50 inimest ja kontaktõppes kuni 30 inimest. Kohtade täitumise korral saab registreerida ootenimekirja. 

 

3. KOOLITUSE ÄRA JÄÄMINE VÕI LOOBUMINE

3.1 Kui koolitus peaks ära jääma (koolitaja haigestumine, muud ootamatud olukorrad) antakse sellest osalejatele esimesel võimalusel teada ning lepitakse kokku uus koolituse toimumise aeg. Kui uuel ajal ei ole võimalik osaleda, tagastatakse registreerijale koolituse tasu või saab selle eest kasutada teisi MTÜ CREATIVE THERAPY teenuseid.

3.2 Kui kolm päeva enne koolituse toimumist ei ole 5 osalejat koos, antakse sellest osalejatele e-posti teel teada ning koolitus lükkub edasi või tühistatakse. 

3.3 Koolituse ära jäämise või edasi lükkumise korral saab koolitustasu kasutada järgneval korral, teiste MTÜ CREATIVE THERAPY teenuste soetamiseks või tagasimakse pangakontole, millega koolituse eest tasuti. 

3.4 Kui registreerija on koolituse eest tasunud ning koolitus toimub, kuid soovib koolitusest loobuda, siis tagastatakse 100% tasust, kui teavitatakse 7p enne koolituse toimumise päeva. Vähem kui 7p ette teatamise puhul tagastust ei toimu, kuid soovi korral saab sama tasuga osaleda teisel MTÜ CREATIVE THERAPY teenusel. 

 

4. KOOLITUSE LÄBIMINE

4.1 Koolitused toimuvad ZOOM keskkonnas või kontaktselt. Sellisel juhul on koolituse juures välja toodud aadress, kus koolitus toimub. Mõlemal juhul on osalejatele tagatud koolituse sisule vastav keskkond, mis toetaks koolituse läbimist. 

4.2 Koolitused koosnevad loengu osast, individuaalsest tööst ning grupiaruteludest. 

4.3 Koolitustõend väljastatakse osalejale, kes osaleb koolitusel algusest lõpuni ning teeb kaasa kõik koolitusel läbi viidud harjutused, arutelud jm. 

4.4 Koolituselt poole pealt lahkumise tõttu saab koolitajaga teha kokkuleppe koolituse läbimiseks iseseisva tööga, mis kataks koolitusel läbi võetud teemad, millelt osaleja puudus. 

4.5 Kõigile koolitusel osalenutele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud koolitustõend 3 nädala jooksul, mis saadetakse e-posti peale. 

 

5. KVALITEEDI TAGAMINE

5.1 LOOV teraapiakeskuse koolitajad on loovterapeudid (MSc), kes on täiendanud end erinevates õpetes ja koolitustel. Koolitajate pädevustega saab tutvuda kodulehel: https://loovtk.ee/spetsialistid/ 

5.2 Koolitajad täiendavad end erialaselt järjepidevalt, osalevad supervisioonides ja/või kovisioonides. 

5.3 Iga koolituse lõpus täidavad osalejad Google Form tagasiside ankeedi koolitusele, kus märgitakse ära enda rahulolu koolitusega (skaalal 0–10), mis tuli enim kasuks ning edaspidised soovitused/ettepanekud. Antud infot võetakse alati arvesse koolituste edaspidistel planeerimistel ja sisu kokku panekutel. 

 

6. PRETENSIOONID

6.1 LOOV teraapiakeskuse koolitaja ning koolitusel osaleja vahelised vaidlused lahendatakse omavahel telefoni (55686908) või eposti (loov@loovtk.ee) teel.