Skip to content

Teenused

loovteraapia grupitunnid

hind alates 12€

Beebide ja väikelaste grupitundide praktiline info:
Räägime tunnis beebide ja väikelaste arengust ja kuidas seda läbi loovteraapiliste tegevuste toetada.

Tunnid toimuvad küll grupis, kuid kesksel kohal on vanema-lapse omavaheline tegevus. Igaüks osaleb endale ja lapsele sobivas tempos ja mahus. Koos lapsega loometegevuses osalemine tugevdab vanema-lapse suhet ning on leitud, et lapsed, kelle vanemad nendega koos tegevustes osalevad, tunnevad oma vanemate poolt suuremat aktsepteerimist.

Beebiga soovitame tulla tundi siis, kui laps on lisatoidul ja istub. Kui soovid varem osaleda, siis kirjuta meile ja leiame üheskoos lahenduse.

Igasse tundi soovitame kaasa võtta vahetusriided endale ja lapsele ningväikese rätiku.

Laik3-14

loovteraapia grupitunnid 6 kuud kuni 3 aastastele


 • loovteraapia grupitunnid beebidele (6k–1 a ja 3k)
 • loovteraapia grupitunnid väikelastele (1a ja 3k - 2a)

Tundides keskendutakse vanema-lapse suhte toetamisele ja lapse tajude eakohasele stimuleerimisele, kasutades mitmesuguseid turvalisi (kunsti)materjale. Avastame läbi mänguliste tegevuste objekte, iseennast ja maailma. Liigume, kuulame, katsume, maitseme ja vaatame!


 • loovteraapia grupitunnid 2–3aastastele väikelastele

Väikelastele ja nende vanematele suunatud grupp, kus tegeleme erinevate mänguliste ja loovate tegevustega ning õpime nende käigus emotsioone ja impulsside kontrollimist, toetades ühtlasi vanema-lapse suhet.


 • Muusikateraapia grupitund (0–3a)

Grupitund, milles keskendutakse vanema-lapse muusikalisele koostegutsemisele, julgustatakse vanemat oma häält kasutama ning avastama viise, kuidas kasutada muusikat lapse arengu toetamiseks.

NB: regamine on muusikaterapeudi enda lehelt

broneeri grupitund

individuaalteenused

hind alates 45€

Laik3-17

vanema-lapse kunstiteraapia (6k–4a)


Alla 4 aastaste laste puhul töötame üldjuhul vanem-laps meetodil, lähtuvalt eesmärkidest teeme nii ka vanemate laste puhul. Vanem-laps meetodi kasutamisega soovime toetada last, keskendudes lapse esmasele turvalisele kiindumussuhtele. See tähendab, et loovterapeut on vanema-lapse suhte terapeut, mitte vanema või lapse terapeut eraldi.
Esimesel kohtumisel viib loovterapeut läbi esmase hindamise. Vanema käest kogutakse vajalik informatsioon, viiakse läbi vaatlus ja terapeut teeb ettepaneku teraapia sekkumisplaaniks. Vanema-lapse sessioone on tavaliselt kolm kuni kümme, olenevalt eesmärgist ka rohkem.
Loovterapeudi poole võite vanema-lapse kunstiteraapiaks pöörduda, kui soovite hinnata ja/või tugevdada enda ja lapse vahelist kiindumussuhet. Selline teraapia võimaldab toetada lapse igakülgset (kognitiivset, sensoorset, motoorset, emotsionaalset ja sotsiaalset) arengut ning nõustada vanemat lapse arengu ja heaolu küsimustes.


Vanema-lapse kunstiteraapia võib aidata:
 • turvalise kiindumussuhte toetamisel
 • omavahelise koostöö toetamisel
 • konfliktide lahendamisel
 • trauma ja stressiga toimetulekul
 • lapse igakülgse arengu toetamisel

Laik3-18

kunstiteraapia individuaalid laste ja noorukitega (4–21a)


Töös laste ja noorukitega lähtutakse nende arenguetappidest ning kunstiteraapia protsessis kasutatakse lahenduskeskse lühiteraapia ning enesekaastunde meetodeid ja tehnikaid. Enesekaastunne on omadus, mida saab läbi erinevate tegevuspõhiste programmide õpetada ja mille uuringud, eriti viimastel aastatel, on näidanud positiivset mõju vaimsele tervisele. Leitud seosed kinnitavad, et enesekaastunnet võib käsitleda kui vaimse tervise kaitsetegurit.

Esimesel kohtumisel pannakse paika kunstiteraapias käimise eesmärk, millest lähtuvalt pakub loovterapeut sessioonide toimumise ajad. Kunstiteraapias käimiseks ei ole vajalik eelnev kunsti tegemise oskus. Kunstiteraapias kasutatakse kunstimaterjale vastavalt kliendi eesmärgile erinevate teemade visualiseerimiseks. Loovtöö annab võimaluse panna oma mõtted ja tunded paberile või muusse vormi, luua sellega distants ja seeläbi uurida oma probleemi, sõnastada sihte ja leida individuaalseid ressursse. Mõnikord on eriti lastel oma mõtted ja tundeid raske sõnastada, kuid loovtöö võib anda meile palju informatsiooni ja edasiliikumise võimalusi.

Individuaalne kunstiteraapia sobib lastele ja noortele:
 • vaimse tervise toetamiseks (nt stressi, ärevuse ja depressiooni sümptomite korral
 • suurte elumuutuste ja traumade läbitöötamiseks
 • identiteediteemadega töötamiseks
 • erinevate suhete ja sotsiaalsete oskuste toetamiseks
 • erivajadustega laste ja noorte igakülgseks toetamiseks
 • eneseregulatsiooni protsessi toetamiseks
 • uute toimetulekuviiside leidmiseks
 • eneseteostamiseks
 • enesehinnangu parandamiseks
Laik2-11

täiskasvanute loovteraapia


Loovteraapia on psühhoterapeutiline tegevus, mille puhul kasutatakse töös kliendiga loovaid vahendeid ja tehnikaid. Töö fookus on teraapilisel protsessil. Terapeudi roll on aidata leida situatsioonis neid külgi, mida klient ise varem märganud pole, ning aidata liikuda tema enda eesmärkide suunas. Olulisel kohal on turvatunne ja väikesed sammud, mida teraapiakeskkond ja -tegevus pakub ja võimaldab. ​

Mõnel juhul on kunstimaterjalide ja tehnikate kasutamine loovteraapias kesksel kohal. On ka juhtumeid, kus loovtehnikaid kasutatakse minimaalselt. Iga protsess on unikaalne ja sõltub konkreetsest juhtumist. Kasutatakse kujutlusharjutusi, pilte, kritseldamist, joonistamist, maalimist, voolimist, kollaažitehnikaid, liiva, käsitööd.

Teemad, millega täiskasvanute loovteraapias tegeletakse:
 • meeleoluhäired
 • ärevushäired
 • traumaatilised kogemused ja posttraumaatiline stressihäire
 • stress ja läbipõlemine
 • rahulolematus tööl, töö vahetus või kaotus
 • suhteprobleemid (paarielu/sõprussuhe/päritolupere)
 • lahkuminek ja lahutus
 • uued toimetulekuviisid
 • eneseteostamine
 • enesehinnangu toetamine

Laik2-8

rasedate loovteraapia


Lapseootuse ajal puutuvad naine ja tema pere kokku sotsiaalsete, psühholoogiliste ja füsioloogiliste muutustega. Kõik need muutused nõuavad kohanemiseks palju ressursse. Rasedate loovteraapia võimaldab pehmelt ja harmoniseerivalt töötada läbi sellel perioodil aktuaalsed teemad.

Loovteraapia on hea turvaline meetod tööks emotsioonidega. Raseduse ajal on eriti oluline pöörata tähelepanu emotsioonidele, sest see, kuidas naine ennast tunneb on väga tihedalt seotud lapse heaoluga. Lapse ootamise ajal võivad emotsioonid kõikuda, naine olla tundlikum kui tavaliselt, ta võib kergesti ärrituda, ärevus võib olla tavalisest suurem. Kuna emotsioonid on väga kehalised, on loovad tehnikad väga toetavad ja võimaldavad emotsioone turvaliselt läbi töötada.

Loovteraapia on hea meetod ka uue rolliga kohanemiseks. Kujutlusvõime ja kunstimaterjalid aitavad meid visualiseerida ootusi, eesmärke, märgata toimivaid ja mittetoimivaid käitumis- ja mõtlemismustreid. Suure osa meie tööst moodustab ettevalmistus sünnituseks ja emaduseks. Loovteraapia pakub lõdvestustehnikaid, tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid, turvatunne loomise võimalusi. Oluline on tegeleda ressursside teemaga enne sünnitust, sest sünnitusjärgselt võivad need olla väga piiratud.

Loovteraapia tegeleb ka raseduskriisiga - traumaatiliste kogemuste, raskete valikute, suhteprobleemide, leina ja kõikide muude teemadega, mis mõjutavad naise heaolu negatiivselt.

Teemad, millega rasedate loovteraapias tegeletakse:
 • ettevalmistus sünnituseks - lõdvestustehnikad
 • dancing for Birth™ - tantsutehnikad, mis toetavad rasedust ja sünnitustegevust
 • sünnitushirm ja muud hirmud
 • ärevus, kurvameelsus, ärrituvus ja muud tugevad emotsioonid
 • paarielu toetamine
 • emadusega kohanemine
 • eelnev traumaatiline sünnituskogemus
 • eneseteostamine
 • enda lapsepõlvest tulenevad ja aktuaalseks muutunud teemad, suhe vanematega
 • muud teemad, mis on seotud raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodiga

broneeri individuaalteenus

avatud stuudio

Avatud stuudio annab võimaluse maandada pingeid, toetada oma loovust ning leida uusi mõtteid ja lahendusi läbi loomingu ja/või selle reflekteerimise. Stuudios töötab igaüks endale sobivas tempos vabalt valitud teema ja materjalidega.

Avatud stuudio kui meetod on kunstiteraapias olnud kasutusel alates 1940. Aastast ning selle raames käsitatakse kunsti ennast teraapiana. Kesksel kohal on osaleja enda algatatud tegevus pakutavate kunstivahenditega. Avatud stuudio pakub aja ja koha, kus ennast vabalt erinevate kunstimaterjalide kaudu väljendada. Kui kunstiteraapias on kesksel kohal loovtöö uurimine, kasutades vastavalt loovterapeudi metoodikale mitmesuguseid verbaalseid võtteid, siis avatud stuudios see osa (üldjuhul) puudub. Osalejad teevad endale sobivas tempos individuaalseid töid, mille jooksul on alati võimalus küsida avatud stuudio läbiviija käest juhiseid või reflekteerida kogetut.

Laik2-9

muud individuaalteenused

 • massaaž (beebidele, rasedatele, täiskasvanutele) – hetkel ei toimu!
 • raseduskriisi nõustamine
 • vanemlusnõustamine
võta meiega ühendust

mis on loovteraapia ja kes on loovterapeut?

Laik2-12


Loovterapeut (creative arts therapist) on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. Loovteraapia (creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia (art therapy), muusikateraapia (music therapy), draamateraapia (drama therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (dance and movement therapy).

Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte põhimõtet: terapeut-klient-kunstilooming.

Loovteraapia annab võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:
 • võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu;
 • loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel;
 • loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

Kunstiteraapia on integreeritud vaimse tervise ja inimestega töötamise eriala, mis tegeleb indiviidi, pere ja kogukondade toetamisega loovtegevuste, psühholoogiliste teooriate ja kliendi kogemuste kaudu psühhoterapeutilise suhte abil vastavalt terapeudi väljaõppele.

Kunstiteraapiaid saab kasutada kognitiivsete võimete parandamiseks, enesekindluse ja -teadlikkuse suurendamiseks, sotsiaalsete oskuste parandamiseks, sensomotoorsete oskuste edendamiseks, konfliktide lahendamiseks, tööks emotsioonidega, sisekaemuseks (nt selleks, et saada teadlikuks enda mõtetest ja tunnetest). Sessioonide ja kogu protsessi eesmärgid lähtuvad kliendi individuaalsetest vajadustest.


Maailma Terviseorganisatsioon WHO ülevaade tõenduspõhistest sekkumistest kunstide rollist tervise ja heaolu parandamiseks soovitab kunstiteraapiat vaimse tervise toetamisel ja parandamisel. Erinevad kunstipõhised tegevused on WHO andmetel seotud meie psühholoogiliste, füsioloogiliste, sotsiaalsete ja käitumuslike reageeringutega, mis on kõik seotud meie tervisega.