Skip to content

Koolitused

avalikud koolitused

Pakume erinevaid koolitusi vaimse tervise, arengu ja loovuse toetamiseks. Avatud koolitused toimuvad vähemalt kord kuus ja nende toimumisaeg on nähtav koolituskalendrist. Koolitusteemad ja sihtrühmad on alljärgnevad:

loovteraapia tehnikate tutvustamine erinevatele spetsialistidele

 • psühholoogid
 • nõustajad
 • psühhoterapeudid
 • meditsiinitöötajad
 • õpetajad
 • tugimeeskonna spetsialistid
 • muud inimestega töötavad spetsialistid

raseduse psühholoogia ja raseduskriis

 • raseduse planeerimine, rasedus, sünnitus, sünnitusjärgne periood - psühholoogilised eripärad
 • paarielu raseduse ajal ja sünnitusjärgselt
 • loovad tehnikad sünnituseks ettevalmistamisel

lapse arengu toetamine esimese kolme eluaasta vältel

 • lapse arengu toetamine esimese kahe eluaasta vältel
 • kiindumussuhe
 • eneseregulatsioon
 • aju areng esimestel aastatel
 • sensoorne, motoorne, kognitiivne areng
 • laste temperament

loovus

 • loovad tehnikad töös lastega
 • loovuse toetamine ettevõttes/meeskonnas
 • loomingulise mõõna ületamine
 • loovus enesearegus

sisekoolitused

Sisekoolitused organisatsioonidele, agentuuridele, ettevõtetele ja muudele asutustele (nt koolid, lasteaiad, haiglad), kellele pakume erinevaid koolitusi ja individuaalset loovteraapia teenust.

loovagentuuride ja teistele loovatele meeskondadele

 • individuaalne loovteraapia
  • töötaja efektiivsuse suurendamine (töö emotsioonidega, stress ja läbipõlemine, töö motivatsiooniga, töö-pereelu konflikt, tööga rahulolu toetamine)
 • loovuse toetamine ja loomingulise mõõna ületamine
 • aja planeerimine loomeinimestele
 • meeskonnatöö toetamine: suhete loomine ja kommunikatsioon
 • muutuste tegemine (kuidas kiiresti muutuvas keskkonnas otsuseid langetada (nõuab loovat lähenemist)), muutustega kohanemine (traditsioon vs. innovatsioon), teie roll meeskonnas, organisatsioonis - paindlikkuse suurendamine, loova mõtlemise harjutused
 • disainmõtlemise toetamine
 • lahenduste leidmine
 • loovteraapiline vaimse tervise toetamise meeskondadele (loe pikemalt altpoolt)
Koolitus meeskonnale (kuni 20 inimest)

loovteraapiline vaimse tervise toetamine meeskondadele

“Vaimse tervise toetamine loovteraapiliste meetodite ja tehnikate abil, kombineerides neid lahenduskeskse lühiteraapia ja enesekaastunde (sh teadveloleku) põhimõtetega.”

Koolitust saavad tellida ettevõtted oma personalile, kes töötavad suure pinge all, kelle puhul on täheldatud läbipõlemise märke ning motivatsiooni ja töö efektiivsuse langust. Samuti võib koolitust tellida kõige selle ennetamiseks mis tahes meeskonnale. Ennetus on alati parim variant meeskonna vaimse tervise toetamiseks! Stress (sh lühiajaline) ja läbipõlemine võivad vähendada kognitiivset võimekust ning mida kauem see kestab, seda jäädavamalt kahjustuvad ja mõjutavad need meie vaimset ja kehalist tervist. Kognitiivsed funktsioonid on seotud loova mõtlemisega, st kui meie kognitiivne võimekus langeb (nt stressi tulemusena), ei suuda me loovalt mõelda ega probleeme lahendada.

Kümnest kohtumisest koosneva koolituse eesmärk on toetada töötajate vaimset tervist, kasvatada sellekohast teadlikkust ning erinevate individuaalsete, paari- ja grupitöödena valmivate loovtegevuste abil ennetada läbipõlemist, ärevust, depressiooni, suurendada säilenõtkust (omadus uutes olukordades hakkama saada) ja enesekaastunnet (sh teadvelolekut). Kõik need vaimse tervise aspektid on seotud töötajate efektiivsuse, motivatsiooni, harjumuste ja tervisliku mina-pildi tekkega. Koolitus on suunatud eelkõige individuaalsete ressursside leidmisele, kuid selle raames tehakse ka grupitöid, millega saab toetada meeskonnaliikmete omavahelisi suhteid.

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi.

Kohtumised kestavad kaks tundi ja toimuvad kümnel järjestikusel nädalal ühe korra nädalas. Loengutes käsitletakse vaimse tervise riski- ja kaitsetegureid, stressi ja läbipõlemist. Läbi Praktiliste harjutuste käigus omandatakse vahendid oma vaimse tervise toetamiseks, eesmärkide ja ressursside leidmiseks ning mina-pildi tugevdamiseks.

koolituse võimalikud tulemused:

 • suurenevad emotsionaalne heaolu ja enesesõbralikkus
 • väheneb läbipõlemine
 • paraneb eneseateadlikkus
 • osatakse seada isiklikke eesmärke ja leida ressursse nende saavutamiseks
 • ollakse teadlikud vaimse tervise riski- ja kaitseteguritest
 • omandatakse teadmised ja praktilised oskused oma vaimse tervise toetamiseks

Koolituse läbiviija on loovterapeut Alissa Kiinvald, kes on selle koolituse programmi mõju uurinud oma magistritöö raames teostatud rakendatavusuuringu käigus. Enne ja pärast koolitust tehtud mõõtmiste kohaselt paranes koolituse järgselt emotsionaalne heaolu, vähenes depressioon ja üldärevus, suurenes enesesõbralikkus ja vähenes läbipõlemistunne.

Lisaks on võimalik tellida koolitusega paralleelselt toimuvaid individuaalseid kohtumisi töötajatele, kellel oleks vaja üks-ühele sessioone. Koolituse mõju hindamiseks saab tellida testid, mis viiakse läbi enne ja pärast koolitust, et selgitada välja muutused emotsionaalses heaolus, läbipõlemistundes ja enesesõbralikkuses.

Täpse hinnapakkumise saamiseks saatke meile päring, millele vastame kolme tööpäeva jooksul. Koolitust on võimalik teha ka lühemalt (sellisel juhul võivad oodatavad mõjud olla nõrgemad) või pikemalt.